דו''ח רשימת מתקנים מאושרים ע''י השירותים הוטרינריים

מספרסוג מתקןסוג אגרהמספר מתקניםלפרטים...
1 משחטה ליצוא א7
2 משחטה תעשייתית א21
3 משחטה לא תעשייתית ב4
4 מפעל למוצרי בשר ליצוא ב3
5 תחנות מיון ואריזת דגים גדולה ב4
6 תחנות מיון ביצים  48
7 מפעל פסדים  11
8 מחסן ליצוא בלבד ג2
9 בית מטבחיים לא תעשייתי א7
10 בית מטבחיים תעשייתי א4
11 מחסן יבוא ויצוא ג5
12 רגולטור  1
13 מעבדות  8
14 לשכה  6
15 משקי דגים למאכל א79
16 משקי דגים לנוי  57
17 אתר עיבוד קומפוסט  1
18 מחסן ליבוא בלבד ג18
19 מחסן עורות  3
20 מפעל ביצים לשיווק מקומי א3
21 אתר הטמנה פסולת מעורבת / מכון טיהור  13
22 מפעל פירוק עופות בהמות ג107
23 מפעל פירוק דגים ג29
24 תחנת מיון ואריזה קטנה או משק ממיין ג10
25 מרחב בריאות העוף א1
  סה''כ452 
 

All Rights Reserved © 2007 כל הזכויות שמורות © 2007