דו''ח רשימת מתקנים מאושרים ע''י השירותים הוטרינריים

מספרסוג מתקןמספר מתקניםלפרטים...
1 משחטה ליצוא 9
2 משחטה תעשייתית 18
3 משחטה רשותית 5
4 מפעל למוצרי בשר ליצוא 3
5 מחלבה ליצוא 11
6 מפעל למוצרי דגים ליצוא 4
7 מפעל ביצים ליצוא 2
8 תחנות מיון ואריזת דגים 8
9 תחנות מיון ביצים 32
10 מפעל פסדים 12
11 מחסן ליצוא בלבד 5
12 בית נחירה 2
13 בית מטבחיים 9
14 מחסן יבוא ויצוא 10
15 רגולטור 1
16 מעבדות 8
17 לשכה 6
18 משקי דגים למאכל 69
19 משקי דגים לנוי 58
20 אתר עיבוד קומפוסט 2
21 מחסן ליבוא בלבד 8
22 מחסן עורות 3
23 מפעל ביצים לשיווק מקומי 3
24 אתר הטמנה פסולת מעורבת / מכון טיהור 14
25 מפעל פירוק 124
 סה''כ426 
 

All Rights Reserved © 2007 כל הזכויות שמורות © 2007