דו''ח רשימת מתקנים מאושרים ע''י השירותים הוטרינריים

מספרסוג מתקןסוג אגרהמספר מתקניםלפרטים...
1 משחטה ליצוא א7
2 משחטה תעשייתית א20
3 משחטה לא תעשייתית ב5
4 מפעל למוצרי בשר ליצוא ב3
5 תחנות מיון ואריזת דגים גדולה ב4
6 תחנות מיון ביצים  43
7 מפעל פסדים  12
8 מחסן ליצוא בלבד ג2
9 בית מטבחיים לא תעשייתי א7
10 בית מטבחיים תעשייתי א4
11 מחסן יבוא ויצוא ג5
12 רגולטור  1
13 מעבדות  8
14 לשכה  6
15 משקי דגים למאכל  78
16 משקי דגים לנוי  55
17 אתר עיבוד קומפוסט  1
18 מחסן ליבוא בלבד ג14
19 מחסן עורות  3
20 מפעל ביצים לשיווק מקומי א5
21 אתר הטמנה פסולת מעורבת / מכון טיהור  13
22 מפעל פירוק עופות בהמות ג108
23 מפעל פירוק דגים ג28
24 תחנת מיון ואריזה קטנה או משק ממיין ג13
25 מרחב בריאות העוף א1
  סה''כ446 
 

All Rights Reserved © 2007 כל הזכויות שמורות © 2007