דו''ח רשימת מתקנים מאושרים ע''י השירותים הוטרינריים

מספרסוג מתקןמספר מתקניםלפרטים...
1 משחטה ליצוא 7
2 משחטה תעשייתית 18
3 משחטה רשותית 7
4 מפעל למוצרי בשר ליצוא 6
5 מחלבה ליצוא 12
6 מפעל למוצרי דגים ליצוא 5
7 מפעל ביצים ליצוא 3
8 תחנות מיון ואריזת דגים 7
9 תחנות מיון ביצים 31
10 מפעל פסדים 12
11 מחסן ליצוא בלבד 8
12 בית נחירה 2
13 בית מטבחיים 9
14 מחסן יבוא ויצוא 10
15 רגולטור 1
16 מפעלים אחרים לייצוא 1
17 מעבדות 8
18 לשכה 6
19 משקי דגים למאכל 68
20 משקי דגים לנוי 58
21 אתר עיבוד קומפוסט 2
22 מחסן ליבוא בלבד 9
23 מחסן עורות 3
24 מפעל ביצים לשיווק מקומי 2
25 אתר הטמנה פסולת מעורבת / מכון טיהור 14
26 מפעל פירוק 1
27 מחסן לשיווק מקומי 1
 סה''כ311 
 

All Rights Reserved © 2007 כל הזכויות שמורות © 2007