דו"ח אי התאמות משחטות ובתי מטבחיים
      מתאריך עד תאריך סטטוס    
 
 
 ממתין לאישור לא אושר  אושר, לא אומת אומת
 

 
 
        
All Rights Reserved © 2007 כל הזכויות שמורות © 2007