דו''ח רשימת מתקנים מאושרים ע''י השירותים הוטרינריים

מספרסוג מתקןסוג אגרהמספר מתקניםלפרטים...
1 משחטה ליצוא א9
2 משחטה תעשייתית א19
3 משחטה לא תעשייתית ב5
4 מפעל למוצרי בשר ליצוא ב3
5 תחנות מיון ואריזת דגים גדולה ב3
6 תחנות מיון ביצים  39
7 מפעל פסדים  13
8 מחסן ליצוא בלבד ג1
9 בית מטבחיים לא תעשייתי א8
10 בית מטבחיים תעשייתי א4
11 מחסן יבוא ויצוא ג4
12 רגולטור  1
13 מעבדות  8
14 לשכה  6
15 משקי דגים למאכל  72
16 משקי דגים לנוי  56
17 אתר עיבוד קומפוסט  2
18 מחסן ליבוא בלבד ג21
19 מחסן עורות  3
20 מפעל ביצים לשיווק מקומי א4
21 אתר הטמנה פסולת מעורבת / מכון טיהור  14
22 מפעל פירוק עופות בהמות ג103
23 מפעל פירוק דגים ג24
24 תחנת מיון ואריזה קטנה או משק ממיין ג11
  סה''כ433 
 

All Rights Reserved © 2007 כל הזכויות שמורות © 2007